Sprzęt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Chłodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubościomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Kołyski Laboratoryjne
Komory Badań Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobójcze
Luksomierze
ŁaĄnie Wodne
Mętnościomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszadła Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki UltradĄwiękowe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Próżniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirówki Laboratoryjne
Wytrząsarki Laboratoryjne
Zamrażarki Laboratoryjne
Sprzęt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: DSTLRK-PLN-002
Destylator Elektryczny DE 5

Destylator Elektryczny DE 5


Opis:
Destylator jest przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów
metodą destylacji. Jest stosowany w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych. Jakość
otrzymywanej wody destylowanej odpowiada wymaganiom Farmakopei Polskiej V.

BUDOWA
Destylator jest aparatem wolno stojącym przystosowanym do pracy ciągłej. Częoeci stykające się
z wodą i parą wodną są wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte galwaniczną powłoka cynową,
Destylator jest wyposażony w regulator natężenia przepływu, który służy do ustawienia
minimalnego zużycia wody chłodzącej przy nominalnej wydajnooeci destylatu. Ponadto
w destylatorze jest zastosowany regulator temperatury, który powoduje wyłączenie elementu
grzejnego w przypadku obniżenia się poziomu wody w kotle.
Do destylacji powinna być użyta woda uzdatniona, pochodząca z sieci wodociągowej.

DZIAŁANIE
Woda doprowadzona do destylatora, ogrzana wstępnie podczas przepływu przez chłodnicę,
napetnia kocioł do żądanego poziomu, a jej nadmiar jest odprowadzany przewodem przelewowym
na zewnątrz. Ciepło dostarczone przez grzejnik powoduje wrzenie wody w kotle, a wytworzona
para wodna wpływa do chłodnicy, gdzie po ochłodzeniu ulega kondensacji i wypływa na zewnątrz
jako destylat.
Zastosowany w chłodnicy deflegmator zabezpiecza przed dostawaniem się nieodparowanych
cząstek wody do destylatu.

SPOSÓB ZAMAWIANIA
W zamówieniu należy podać nazwę i typ destylatora.

DANE TECHNICZNE:
- Klasa ochrony aparatu: I
- Wydajność destylatu: ok. 4 dm3/h
- Zużycie wody: ok. 50 dm3/h
- Pobór mocy: 3 kW
- Napięcie znamionowe: 230V~
- Masa: 8 kg


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin