Sprzęt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Chłodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubościomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Kołyski Laboratoryjne
Komory Badań Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobójcze
Luksomierze
ŁaĄnie Wodne
Mętnościomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszadła Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki UltradĄwiękowe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Próżniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirówki Laboratoryjne
Wytrząsarki Laboratoryjne
Zamrażarki Laboratoryjne
Sprzęt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: DSTLRK-PLN-003
Destylator Elektryczny DE 10 plus

Destylator Elektryczny DE 10 plus


Opis:
Destylator jest przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów
metodą destylacji. Jest stosowany w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych. Jakość
otrzymywanej wody destylowanej odpowiada normom Farmakopei Polskiej V.


BUDOWA
Destylator jest aparatem wolno stojącym przystosowanym do pracy ciągłej. Wszystkie części
stykające się z wodą lub parą wodną są wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte warstwą
czystej cyny. W chłodnicy destylatora jest wbudowany defragmator zabezpieczający przedostaniem
się nieodparowanych cząstek wody do destylatu. Destylator jest wyposażony w regulator przepływu
wody, który utrzymuje strumień objętości wody zasilającej na takim poziomie, aby przy wydajności
nominalnej destylatu zużycie było najmniejsze. Jest również wyposażony w następujące urządzenia
zabezpieczające przed zniszczeniem aparatu w przypadku zakłóceń w dopływie wody zasilającej:
- czujnik ciśnienia powodujący wyłączenie rezystorów grzejnych przy spadku ciśnienia wody
zasilającej poniżej dopuszczalnego przy prawidłowej pracy destylatora,
- pływakowy czujnik poziomu wody, wyłączający rezystory grzejne w razie obniżenia się poziomu
wody w kotle.
Do destylacji może być użyta woda uzdatniana, pochodząca z sieci wodociągowych.
Destylator elektryczny DEM 11 i DEM 20

ZASADA DZIAŁANIA
Woda z przewodu zasilającego ogrzana wstępnie podczas przepływu przez chłodnicę, zasila
kocioł do określonego poziomu, a jej nadmiar jest odprowadzany na zewnątrz. Pod wpływem
ciepła dostarczonego przez rezystory grzejne woda wrze, a wytworzona para wodna wpływa do
chłodnicy, gdzie po ochłodzeniu ulega kondensacji i wypływa na zewnątrz jako destylat.

DANE TECHNICZNE:
- Klasa ochrony aparatu: I
- Wydajność destylatu: do 9 dm3/h
- Zużycie wody:max 170 dm3/h
- Przewodność elektryczna: 3,6 uS/cm
- Pobór mocy: 7,2 kW
- Napięcie znamionowe:400V/50Hz
- Masa: 14 kg


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin