Sprzęt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Chłodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubościomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Kołyski Laboratoryjne
Komory Badań Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobójcze
Luksomierze
ŁaĄnie Wodne
Mętnościomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszadła Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki UltradĄwiękowe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Próżniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirówki Laboratoryjne
Wytrząsarki Laboratoryjne
Zamrażarki Laboratoryjne
Sprzęt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: DSTLRK-PLN-005
Redestylator Elektryczny REL 5

Redestylator Elektryczny REL 5


Opis:
Redestytalor jest przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów
metodą podwójnej destylacji. Jest stosowany w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych,
Jakość otrzymywanej wody destylowanej odpowiada normom Farmakopei Polskiej V.

BUDOWA
Redestylator jest aparatem wolno stojącym przystosowanym do pracy ciągłej. Składa się z kotła
pierwszego i drugiego stopnia destylacji rozdzielonych zespołem chłodnic. Wszystkie części
stykające się z wodą lub parą wodną są wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte warstwą
czystej cyny, a części stykające się z destylatem, parą destylatu i redestylatem są posrebrzone.
Redestylator jest wyposażony w regulator przepływu wody, który utrzymuje strumie? objętości
wody zasilającej na takim poziomie, aby przy wydajności nominalnej destylatu zużycie było
najmniejsze. Jest również wyposa-żony w następujące urządzenia zabezpieczające przed
zniszczeniem aparatu w przypadku zakłóce? w dopływie wody zasilającej:
- czujnik ciśnienia powodujący wyłączenie rezystorów grzejnych przy spadku ciśnienia wody
zasilającej poniżej dopuszczalnego przy prawidłowej pracy redestylatora,

Do destylacji może być użyta woda uzdatniana, pochodząca z sieci wodociągowych.

ZASADA DZIAŁANIA
Woda z przewodu zasilającego ogrzana wstępnie podczas przepływu przez zespół chłodnic, zasila kocioł pierwszego stopnia destylacji do określonego poziomu, a jej nadmiar jest odprowadzany na zewnątrz. Pod wpływem ciepła dostarczonego przez rezystory grzejne woda wrze, a wytworzona para wodna wpływa do chłodnicy, gdzie po ochłodzeniu ulega kondensacji i spływa jako destylat do kotła drugiego stopnia destylacji. Tam zostaje ponownie odparowana a następnie skroplona w zespole chłodnic, skąd wypływa na zewnątrz jako redestylat.

DANE TECHNICZNE:
- Klasa ochrony aparatu: I
- Wydajność destylatu: ok. 4,5 dm3/h
- Zużycie wody: ok. 150 dm3/h
- Pobór mocy: 7,5 kW
- Napięcie znamionowe: 400V 3N
- Masa: 24 kg


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin