Sprzt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Chodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubociomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Koyski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobjcze
Luksomierze
anie Wodne
Mtnociomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszada Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradwikowe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Prniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirwki Laboratoryjne
Wytrzsarki Laboratoryjne
Zamraarki Laboratoryjne
Sprzt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: GRBMRZ-ETR-037
Tester karoserii MG-101

Tester karoserii MG-101


Opis:
- Suy do oceny stanu stalowej karoserii samochodowej i przyblionego okrelenia warstwy pooonego lakieru.
- Wyjtkowo dobra dokadno za przystpn cen.
- Pozwala stwierdzi, czy samochd lakierowano po raz drugi lub wyklepano.
- Umoliwia znalezienie miejsc szpachlowanych oraz okrelenie gruboci szpachlwki.
- Umoliwia ocen, czy napraw blacharsk wykonano poprawnie, czy tylko ?zaklejono? nierwnoci.
- Wyskalowany w rzeczywistych jednostkach, co pozwala na przyblion ocen gruboci warstwy w mikrometrach.
- Szeciostopniowa skala umoliwia dokadniejsze ni w innych testerach okrelenie gruboci danej warstwy.
- Wodoszczelna obudowa umoliwia prac podczas deszczu.
- Automatyczne wyczanie uniemoliwia przypadkowe rozadowanie baterii.
- Instrukcja zawiera dane dotyczce gruboci warstwy lakieru w typowych samochodach oraz informacje o sposobie oceny jakoci poprawek wyrwnujcych karoseri.

Zakres w mikrometrach:
0 150
150 200
200 350
350 500
500 1000
1000 1200

Parametry:
- Dokadno +/-5%
- Dugo: 160 mm
- rednica: 26 mm
- Waga: 55 g
- Zasilanie: baterie 3 x 1.5V (LR44)


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzt Laboratoryjny - Regulamin