Sprzt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Bloki Grzewcze
Boksy Termostatyczne
Chodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Dejonizatory
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubociomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Koyski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobjcze
Liczniki Kolonii Bakterii
Luksomierze
aznie Wodne
Mtnociomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszada Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Mynki Laboratoryjne
Myjki Ultradzwikowe
Parawany
PH Metry
Piece muflowe
Pipety Automatyczne
Paszcze Grzewcze
Pyty Grzewcze
Pompy Perystaltyczne
Pompy Prniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirwki Laboratoryjne
Wiskozymetry
Wyparki
Wytrzsarki Laboratoryjne
Zamraarki Laboratoryjne
Sprzt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: LMPBKT-UTV-017
NBV 2x30 SL

NBV 2x30 SL


Opis:
- L - licznik cyfrowy z mikro-procesorem, bez wywietlacza, z akustyczn sygnalizacj momentu wymiany, promiennika, montowany w lampach bezporedniego dziaania. Odczyt aktualnego stanu licznika umoliwia czytnik CL-02 - opcja za dodatkow dopat

Sposb montau: S - sufitowa

- przeznaczone s do podniesienia i utrzymania poziomu czystoci mikrobiologicznej pomieszcze

- urzdzenia te emituj promieniowanie UV-C o dugoci fali 253,7 nm

- nieodwracalnie dezaktywuj bakterie, wirusy, plenie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje

- lampa bakteriobjcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchni

- odbynik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakoci

- przeznaczone s do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyle farmaceutycznym, spoywczym i kosmetycznym

- skuteczno dziaania lamp bakteriobjczych potwierdzona badaniami


DANE TECHNICZNE:

-napicie zasilania: 230 V 50 Hz
-pobr mocy: 66 W
-element emitujcy promieniowanie UV-C: 2x30W
-natenie promieniowania UV-C w odlegoci 1 m: 3,6 W / m2
-trwao promiennika: 8000 h
-dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2
-obrt lampy (moliwo ustawienia kta nawietlenia): 230
-klasa zabezpieczenia ppor.: I
-typ obudowy: IP 20
-rodzaj pracy: ciga
-wymiary kopuy: 960 x 85 x 145 mm
-masa kopuy: 5 kg
-dugo wysignika: 500 mm
-typ licznika: bez wywietlacza

Opcja za dodatkow dopat:
- LW - elektroniczny (mikroprocesorowy) licznik czasu pracy lamp bakteriobjczych z 4-pozycyjnym wywietlaczem o wskazaniach z dokadnoci do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowizku wymiany promiennikw.


*Dobr iloci i mocy lampy zaley od wielu czynnikw, midzy innymi: wysoko pomieszczenia, jego ksztat, temperatura, wilgotno i stopie zapylenia pomieszczenia, odporno drobnoustrojw. Szacowana warto dezynfekowanej powierzchni podana jest dla pomieszczenia o wysokoci 2,5 - 3m, w warunkach pokojowych.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin