Sprzęt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Chłodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubościomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Kołyski Laboratoryjne
Komory Badań Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobójcze
Luksomierze
ŁaĄnie Wodne
Mętnościomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszadła Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki UltradĄwiękowe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Próżniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirówki Laboratoryjne
Wytrząsarki Laboratoryjne
Zamrażarki Laboratoryjne
Sprzęt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: PRZFUN-ETR-020
Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny CX-502

Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny CX-502


Opis:
- Przyrząd laboratoryjny o wysokiej dokładności i stabilności, w obudowie stacjonarnej, zasilany zasilaczem.
- Posiada wbudowaną drukarkę termiczną (60mm).
- Przyrząd PO DOKUPIENIU WYBRANYCH PRZEZ KLIENTA GŁOWIC umożliwia:
W funkcji pomiaru pH:
* W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
* Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
* Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
* Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
* Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
* Automatyczna ocena stanu elektrody.
* Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).

W funkcji pomiaru przewodności
* Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
* 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
* Możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia.
* Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
* Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
* Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych, obsługujących pełny zakres pomiarowy.
* Szeroki zakres współczynnika alfa wybieranego w zależności od badanej cieczy.
* Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
* Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl.
* Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.

W funkcji pomiaru stężenia tlenu:
* Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu.
* Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i
automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l.
* Galwaniczny czujnik tlenowy.
* Prosta obsługa czujnika tlenowego.
* Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.


- Wyjścia RS-232 na PC oraz Centronics na typową drukarkę, (lub za DOPŁATĄprzez adapter na złącze USB)
- Gromadzenie 950 wyników pojedynczo lub seryjnie w pamięci wewnętrznej,
- Przeniesienie danych do komputera lub ich wydrukowanie na drukarce wewnętrznej
- Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach ułatwia obsługę.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: L=200mm, W=800mm, H=20/50mm
Zakre cin.atmosf. 800-1100hPa

Funkcja pH:
- zakres:-2.000÷16.000
- dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.002 pH
- kompensacja temp.:-5 ÷ 110oC
- impedancja wyjść.10 do potęgi 12 [Om]

Funkcja mV:
- zakres:+/-1999.9 mV
- dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.1 mV

Funkcja przewodność/zasolenie:
- zakres:
*0÷1999.9 mS/cm
*0÷200g KCl
*0÷250 g NaCl
- dokładność (+/- 1 cyfra):
*+/-0.1%
*>20 mS/cm: +/-0.25%
- kompensacja temp.:-5 ÷ 70 °C

Funkcja O2 mg/l:
- zakres: 0 ÷ 60.00 mg/l
- dokładność(+/- 1 cyfra): +/-0.1 mg/l
- kompensacja temperatury:0 ÷ 40°C

Funkcja O2 %:
- zakres: 0 ÷ 600%
- dokładność(+/- 1 cyfra): +/-1%
- kompensacja temperatury:0 ÷ 40°C

Funkcja temperatury :
- zakres: -50.0 ÷ 199.9°C
- dokładność*(+/- 1 cyfra): +/-0.1 °C


* Dokładność przyrządu. Całkowita dokładność jest sumą dokładności przyządu i samego czujnika.

UWAGA!!! CENA NIE ZAWIERA ELEKTROD!!!!

Wyposażenie standardowe:
Przyrząd, czujnik temperatury CT2B-121 (z Pt-1000B) z kablem 1m, papier termoczuły 30 m szer. 57 mm, pudełko
kartonowe, kabel RS-232-9 pin 1,5 m, zasilacz 6V/2A. Płyta CD z instrukcją
, filmem obsługi czujnika tlenowego i programem zbierania danych na komputerze. Elektrody i czujniki
dobierane wg potrzebdodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin