Sprzęt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Bloki Grzewcze
Boksy Termostatyczne
Chłodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Dejonizatory
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubościomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Kołyski Laboratoryjne
Komory Badań Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobójcze
Liczniki Kolonii Bakterii
Luksomierze
Łaznie Wodne
Mętnościomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszadła Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Młynki Laboratoryjne
Myjki Ultradzwiękowe
Parawany
PH Metry
Piece muflowe
Pipety Automatyczne
Płaszcze Grzewcze
Płyty Grzewcze
Pompy Perystaltyczne
Pompy Próżniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirówki Laboratoryjne
Wiskozymetry
Wyparki
Wytrząsarki Laboratoryjne
Zamrażarki Laboratoryjne
Sprzęt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: PRZFUN-ETR-020
Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny CX-502

Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny CX-502


Opis:
-Dokładny przyrząd laboratoryjny.
-Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, tlen w wodzie i powietrzu, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
-Ma zabudowaną drukarkę termiczną 60 mm.
-Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów, tlenu w 2 punktach, przewodności przez wprowadzenie stałej K lub w 1 punkcie w roztworze wzorcowym.
-W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.
-W funkcji przewodności możliwość wprowadzania współczynnika ?.
-Pamięć do 950 wyników.
-Wyjścia RS-232 (lub przez konwerter na USB w opcji), Centronics na drukarkę zewnętrzną.
CX-502 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS,cc stężenie tlenu w powietrzu w %, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
Posiada zabudowana drukarkę termiczną o szerokości 60 mm.

Cechy charakterystyczne:

-W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 502.
-Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność.
-Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.


W funkcji pomiaru pH

-W zależności od dobrania odpowiedniej elektrody pH możliwy jest pomiar wody redestylowanej, czystych wód, ścieków, past itp.
-Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
-Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
-W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów.
-Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
-Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
-Automatyczna ocena stanu elektrody.


W funkcji pomiaru napięcia i potencjału redox

-Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
-Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego ? Vref.


W funkcji pomiaru przewodności
-Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych.
-Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl.
-Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
-Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
-6 podzakresów przełączanych automatycznie.
-Szeroki zakres współczynnika ? wprowadzanego w zależności od badanej cieczy.
-Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworze wzorcowym.
-Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
-W przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe doczyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.


W funkcji pomiaru stężenia tlenu

-Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu zawartego w wodzie w % lub mg/l.
-Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu zawartego w wodzie w mg/l.
-Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
-W przypadku pomiaru tlenu celowy zakupu galwanicznego czujnika COG-1 - dokładnego, trwałego i prostego w obsłudze.


Inne cechy
-Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
-Funkcja zegara z kalendarzem.
-Pamięć wewnętrzna do 950 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
-Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
-Możliwość połączenia z PC poprzez RS-232 ( w opcji konwerter RS-USB.
-Zasilanie przez zasilacz.Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B.
W porównaniu z CX-505 przyrząd posiada mniejszy, niepodświetlany wyświetlacz. Nie ma funkcji zatrzymania wyniku na ekranie i informacji o ustabilizowaniu wyniku. Nie zapewnia automatycznych przeliczeń współczynnika ? dla wody ultraczystej i naturalnej. Nie ma możliwości odczytania charakterystyki elektrody.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: L = 200, W = 180, H = 22/50
Zakre cin.atmosf. 800-1100hPa dokładność +/-2 hPa

Funkcja pH:
- zakres:-2.000÷16.000
- dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.002 pH
- kompensacja temp.:-5 ÷ 110oC
- impedancja wyjść.10 do potęgi 12 [Om]

Funkcja mV:
- zakres:+/-1999.9 mV
- dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.1 mV

Funkcja przewodność/zasolenie:
- zakres:
*0÷1999.9 mS/cm
*0÷200g KCl
*0÷250 g NaCl
- dokładność (+/- 1 cyfra):
*+/-0.1%
*>20 mS/cm: +/-0.25%
- kompensacja temp.:-5 ÷ 70 °C

Funkcja O2 mg/l:
- zakres: 0 ÷ 60.00 mg/l
- dokładność(+/- 1 cyfra): +/-0.01 mg/l*
- kompensacja temperatury:0 ÷ 40°C

Funkcja O2 %:
- zakres: 0 ÷ 600%
- dokładność(+/- 1 cyfra): +/-0,1% *
- kompensacja temperatury:0 ÷ 40°C

Funkcja temperatury :
- zakres: -50.0 ÷ 199.9°C
- dokładność*(+/- 1 cyfra): +/-0.1 °C **


UWAGA!!! CENA NIE ZAWIERA ELEKTROD!!!!

* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ?1%. Przy różnicy ?5 °C od tej temperatury dokładność ? 3%, przy różnicy ?10 °C dokładność ?5%.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B wynosi ?0,8 °C. z rezystorem Pt-1000A ?0,35 °C.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin