Sprzęt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Bloki Grzewcze
Boksy Termostatyczne
Chłodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Dejonizatory
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubościomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Kołyski Laboratoryjne
Komory Badań Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobójcze
Liczniki Kolonii Bakterii
Luksomierze
Łaznie Wodne
Mętnościomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszadła Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Młynki Laboratoryjne
Myjki Ultradzwiękowe
Parawany
PH Metry
Piece muflowe
Pipety Automatyczne
Płaszcze Grzewcze
Płyty Grzewcze
Pompy Perystaltyczne
Pompy Próżniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirówki Laboratoryjne
Wiskozymetry
Wyparki
Wytrząsarki Laboratoryjne
Zamrażarki Laboratoryjne
Sprzęt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: PRZFUN-ETR-023
pH/mV /jonometr laboratoryjny CPI-505

pH/mV /jonometr laboratoryjny CPI-505


Opis:

-Bardzo dokładny przyrząd laboratoryjny.
-Mierzy pH, potencjał redox, jony i temperaturę.
-Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury.
-Kalibracja w 1 do 5 punktów.
-W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.
-W funkcji pomiaru jonów automatyczne podstawianie masy molowej oraz wartościowości po wybraniu odpowiedniego jonu.
-Osobne gniazda przyłączeniowe elektrod pH i jonoselektywnych oraz odniesienia.
-Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l.
-Pamięć do 4 000 wyników.
-Wyjście USB.
-Przyrząd spełnia wymogi GLP.


CPI-505 mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę. Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar jonometryczny wybranego jonu, pH, względnie mV oraz temperatury. Posiada duży podświetlany wyświetlacz. Obserwacja wybranej funkcji i temperatury po wyborze odpowiedniego klawisza.

Cechy charakterystyczne

-Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność.
-Programowanie parametrów jest wyjątkowo łatwe.
-Ujednolicenie czynności w pomiarze pH i jonów ułatwia obsługę.
-Funkcja ?HOLD? umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
-Sygnalizacja pomiaru ustalonego - ?READY? (napis + dźwięk).
-Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.



W funkcji pomiaru pH

-Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
-Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
-W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów.
-Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
-Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
-W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód redestylowanych, czystych wód, roztworów związków chemicznych, ścieków, past, serów itp.
-Gniazdo pH jest izolowane od gniazda jonometrycznego, co umożliwia bezbłędny, jednoczesny pomiar elektrodami pH i jonoselektywną w jednym naczyniu.
-Automatyczna ocena stanu elektrody.
-Odczyt charakterystyki elektrody.



W funkcji pomiaru jonów

-Przyrząd umożliwia pomiary jonów jedno i dwuwartościowych dodatnich i ujemnych.
-Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu.
-Przyrząd posiada osobne dwa wejścia BNC-50 dla elektrod: pH/redox i jonoselektywnej/redox oraz gniazdo ?banan? dla elektrody odniesienia.
-Automatyczne podstawianie masy molowej po wybraniu odpowiedniego jonu.
-Użytkownik może wybrać jednostki pX, g/l, M/l, ppm.
-Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l.
-Wprowadzanie dowolnych wartości wzorców.


W funkcji pomiaru napięcia
-Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
-Pomiar mV możliwy z wykorzystaniem gniazda pH lub jonometrycznego.
-Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego ? Vref.


Inne cechy

-Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
-Funkcja zegara z kalendarzem.
-Pamięć wewnętrzna 4000 wyników pomiaru zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
-Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
-Pamiętanie daty następnej kalibracji.
-Możliwość połączenia z PC przez USB.
-Przyrząd spełnia wymogi GLP.
-Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.


Przyrząd jest sprzedawany z czujnikiem temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z ?łącznikiem pośrednim? chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa.
UWAGA!Zakup elektrod jonoselektywnych wg potrzeb.

DANE TECHNICZNE:
- Impedancja wejściowa:10 do potęgi 12 [Om]
- Zakres kompens. temp.: -5 - 110.0 °C
- Wymiary (mm):L=200, W=180, H=20/50
- Masa :560 g
-zasilanie:zasilacz 12 V / 100 mA

Funkcja pH:
- Zakres :-2.000-16.000
- Rozdzielczość :0.001, 0.01 pH
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.002 pH

Funkcja mV:
- Zakres :+/- 1999.9 mV
- Rozdzielczość :0.1 mV
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.1 mV

Funkcja Jon M/l:
- Zakres : 0 - 100
- Rozdzielczość :0.01 / 0.1%
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/- 0.25%

Funkcja Jon g/l:
- Zakres : 0 - 1000
- Rozdzielczość :0.01 / 0.1%
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/- 0.25%

Funkcja Jon ppm:
- Zakres : 0 - 1000 000
- Rozdzielczość :0.01 / 0.1%
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/- 0.25%

Funkcja Jon pX:
- Zakres : -2.00 - 16.00
- Rozdzielczość :0.001 / 0.01pX
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/- 0.002 pX

Funkcja temperatury:
- Zakres :-50.0 - 199.9oC
- Rozdzielczość :0.1 oC*
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/- 0.1oC




*Dokładność przyrządu. Całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i samego czujnika.
W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ? 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ? 0,35 °C.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin