Sprzęt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Bloki Grzewcze
Boksy Termostatyczne
Chłodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Dejonizatory
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubościomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Kołyski Laboratoryjne
Komory Badań Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobójcze
Liczniki Kolonii Bakterii
Luksomierze
Łaznie Wodne
Mętnościomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszadła Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Młynki Laboratoryjne
Myjki Ultradzwiękowe
Parawany
PH Metry
Piece muflowe
Pipety Automatyczne
Płaszcze Grzewcze
Płyty Grzewcze
Pompy Perystaltyczne
Pompy Próżniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirówki Laboratoryjne
Wiskozymetry
Wyparki
Wytrząsarki Laboratoryjne
Zamrażarki Laboratoryjne
Sprzęt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: PRZFUN-ETR-024
pH/mV/jonometr laboratoryjny CPI-502

pH/mV/jonometr laboratoryjny CPI-502


Opis:
-Dokładny przyrząd laboratoryjny.
-Mierzy pH, potencjał redox, jony i temperaturę.
-Ma zabudowaną drukarkę termiczną 60 mm.
-Wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury.
-Kalibracja elektrod pH i elektrod jonoselektywnych w 1 do 5 punktów.
-W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.
-W funkcji pomiaru jonów automatyczne podstawianie masy molowej oraz wartościowości po wybraniu odpowiedniego jonu.
-Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l.
-Pamięć do 950 wyników.
-Wyjścia RS-232 (lub przez konwerter na USB w opcji), Centronics na drukarkę zewnętrzną

CPI-502 mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę. Obserwacja wybranej funkcji i temperatury po wyborze odpowiedniego klawisza. Posiada drukarkę termiczną o szerokości 60 mm.

Cechy charakterystyczne

-Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność.
-Programowanie parametrów jest wyjątkowo łatwe.
-Ujednolicenie czynności w pomiarze pH i jonów ułatwia obsługę.


W funkcji pomiaru pH

-Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
-Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
-W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów.
-Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
-Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
-W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód redestylowanych, czystych wód, roztworów związków chemicznych, ścieków, past, serów itp.
-Automatyczna ocena stanu elektrody.
-Pomiary jonów i pH z wykorzystaniem tego samego gniazda. Osobne gniazdo do podłączenia elektrody odniesienia.


W funkcji pomiaru jonów

-Przyrząd umożliwia pomiary jonów jedno i dwuwartościowych dodatnich i ujemnych.
-Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu.
-Przyrząd posiada gniazdo BNC-50 (dla elektrody pH, ewentualnie jonoselektywnej lub redox) i gniazdo ?banan? dla elektrody odniesienia.
-Automatyczne podstawianie masy molowej i wartościowości po wybraniu odpowiedniego jonu.
-Użytkownik może wybrać jednostki pX, g/l, M/l, ppm.
-Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l.
-Wprowadzanie dowolnych wartości wzorców.


W funkcji pomiaru napięcia

-Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
-Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego ? Vref.


Inne cechy

-Pamiętanie 950 wyników pomiarów z godziną i datą.
-Zbieranie serii pomiarowych z zadanym interwałem czasowym.
-Wyjścia RS-232 oraz Centronics.
-Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
-Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.W porównaniu z CPI-505 przyrząd posiada mniejszy, niepodświetlany wyświetlacz. Nie ma osobnych gniazd dla elektrody pH i jonoselektywnej. Nie ma funkcji zatrzymania wyniku na ekranie i informacji o ustabilizowaniu wyniku. Nie generuje raportu z kalibracji. Nie ma możliwości odczytu charakterystyki elektrody.

Przyrząd jest sprzedawany z czujnikiem temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z ?łącznikiem pośrednim? chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa.
Zakup elektrod jonoselektywnych wg potrzeb.


DANE TECHNICZNE:
- Impedancja wejściowa:10 do 12[Om]
- Zakres kompens. temp.: -5 - 110.0 °C
- Wymiary : L=200mm, W=150mm, H=20/50mm
- drukarka termiczna 60 mm szerokości


Funkcja pH:
- Zakres : -2.000-16.000
- Rozdzielczość :0.001, 0.01
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.002 pH *

Funkcja mV:
- Zakres :+/- 1999.9 mV
- Rozdzielczość :0.1 mV
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.1 mV*

Funkcja Jon g/l:
- Zakres : 0 - 1000
- Rozdzielczość :0.01/0.1%
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.25% *

Funkcja Jon ppm:
- Zakres : 0 - 1000000
- Rozdzielczość :0.01/0.1%
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.25%*

Funkcja Jon pX:
- Zakres : -2.00-16.00
- Rozdzielczość :0.001/ 0.01
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.002 pX*

Funkcja temperatury:
- Zakres :-50.0 - 199.9
- Rozdzielczość :0.1C
- Dokładność (+/- 1 cyfra):+/- 0.1C**


* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ? 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ? 0,35 °C.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin