Sprzęt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Bloki Grzewcze
Boksy Termostatyczne
Chłodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Dejonizatory
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubościomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Kołyski Laboratoryjne
Komory Badań Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobójcze
Liczniki Kolonii Bakterii
Luksomierze
Łaznie Wodne
Mętnościomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszadła Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Młynki Laboratoryjne
Myjki Ultradzwiękowe
Parawany
PH Metry
Piece muflowe
Pipety Automatyczne
Płaszcze Grzewcze
Płyty Grzewcze
Pompy Perystaltyczne
Pompy Próżniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirówki Laboratoryjne
Wiskozymetry
Wyparki
Wytrząsarki Laboratoryjne
Zamrażarki Laboratoryjne
Sprzęt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: PRZFUN-ETR-030
WODOSZCZELNY pH/mV/ KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC-401

WODOSZCZELNY pH/mV/ KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC-401


Opis:
CPC-401 służy do dokładnego pomiaru pH, potencjału redox, przewodności, rezystancji, zasolenia i temperatury. Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów.


-Dokładny przyrząd terenowo - laboratoryjny.
-Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie i temperaturę.
-Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury.
-Kalibracja w 1 do 5 punktów.
-W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.
-W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej.
-Pamięć do 4 000 wyników.
-Wyjście USB.
-Niewielka masa i wymiary.
-Wodoszczelna obudowa.
-Przyrząd spełnia wymogi GLP.Cechy charakterystyczne

-Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
-Wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w trudnych warunkach.
-Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
-Funkcja ?HOLD? umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
-Sygnalizacja pomiaru ustalonego - ?READY? (napis + dźwięk).
-Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
-Ujednolicenie obsługi w pomiarach pH i przewodności ułatwia pracę.


W funkcji pomiaru pH

-Wejście pH izolowane od wejścia przewodności, co eliminuje wpływ pomiarów na siebie.
-W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
-Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
-Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
-W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów.
-Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
-Automatyczna ocena stanu elektrody.
-Możliwość odczytania przesunięcia zera oraz charakterystyki elektrody.


W funkcji pomiaru mV ? potencjał redox

-Wysoka dokładność (0,1 mV).
-Możliwość pomiaru relatywnego.
-Funkcja automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową.


W funkcji pomiaru przewodności

-Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych.
-Pomiar rezystancji badanej cieczy.
-Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl.
-Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
-6 podzakresów przełączanych automatycznie.
-Szeroki zakres współczynnika ? wprowadzanego w zależności od badanej cieczy.
-Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 ?S/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
-Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury polegające na automatycznym dopasowaniu współczynnika ? w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
-Kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub w roztworach wzorcowych do 5. punktów.
-Płynna zmiana wartości temperatury odniesienia.
-Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych.
-Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
-Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek za pomocą specjalnego czujnika).
-W zestawie czujnik konduktometryczny ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Jego zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy, zarówno wód ultraczystych jak i solanek. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Obudowa plastykowa.


Inne cechy

-Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
-Funkcja zegara z kalendarzem.
-Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
-Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
-Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
-Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB.
-Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB.
-Przyrząd spełnia wymogi GLP.
-Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
-Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.


Przyrząd jest sprzedawany z czujnikami: temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i przewodności - ECF-1 oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z ?łącznikiem pośrednim? chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa


DANE TECHNICZNE:
- akumulatory 2x AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
- Czujnik temp.: Pt-1000
- Wymiary (mm) :L = 149; W = 52; H = 22
- Masa :220 g

Funkcja Przewodność:
- Zakres : 0 - 1999.9 mS/cm,autorange
- dokładność (+/- 1 cyfra): +/-0.1% *, > 20 mS/cm: +/-0.25% *
- Kompens. temp.:-5- 70°C

Funkcja temperatury:
- Zakres ; -50.0-199.9 °C
- dokładność (+/- 1 cyfra): +/- 0.1°C **

Funkcja pH:
- Zakres : -2.000-16.000 pH
- dokładność* (+/- 1 cyfra):+/-0.002 pH *
- Kompens. temp.:-5- 110 °C

Funkcja mV:
- Zakres : +/-1999.9 mV
- dokładność (+/- 1 cyfra):+/-0.1 mV
- Kompens. temp.:-5- 110 °C

* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd standardowego czujnika z rezystorem Pt-1000B ? 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ? 0,35 °C.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin