Sprzęt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Bloki Grzewcze
Boksy Termostatyczne
Chłodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Dejonizatory
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubościomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Kołyski Laboratoryjne
Komory Badań Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobójcze
Liczniki Kolonii Bakterii
Luksomierze
Łaznie Wodne
Mętnościomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszadła Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Młynki Laboratoryjne
Myjki Ultradzwiękowe
Parawany
PH Metry
Piece muflowe
Pipety Automatyczne
Płaszcze Grzewcze
Płyty Grzewcze
Pompy Perystaltyczne
Pompy Próżniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirówki Laboratoryjne
Wiskozymetry
Wyparki
Wytrząsarki Laboratoryjne
Zamrażarki Laboratoryjne
Sprzęt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: PRZFUN-ETR-031
WODOSZCZELNY pH/mV/ KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC-505

WODOSZCZELNY pH/mV/ KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC-505


Opis:
Przyrząd o wysokiej dokładności, mierzy pH, potencjał redox, przewodność właściwą, rezystancję, zasolenie i temperaturę. Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów-Bardzo dokładny przyrząd laboratoryjny.
-Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, rezystancję, zasolenie i temperaturę.
-Kalibracja w 1 do 5 punktów.
-W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.
-W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej.
-Pamięć do 4 000 wyników.
-Wyjście USB.
-Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne:

-Funkcja ?HOLD? umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
-Posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
-Sygnalizacja pomiaru ustalonego - ?READY? (napis + dźwięk).
-Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
-Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.


W funkcji pomiaru pH

-W zależności od zastosowanego rodzaju elektrody pH możliwy jest pomiar wód ultraczystych, ścieków, gleby, past, serów itp.
-Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
-Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
-W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów.
-Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
-Automatyczna ocena stanu elektrody.
-Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
-Wyjścia pH i przewodności są izolowane, co eliminuje ich wpływ na siebie.


W funkcji pomiaru przewodności

-Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
-6 podzakresów przełączanych automatycznie.
-Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym w 1 do 5. punktów.
-Do pamięci można wprowadzić stałą K trzech czujników konduktometrycznych.
-Możliwość płynnej zmiany temperatury odniesienia.
-Szeroki zakres współczynnika ? (0,00 ÷ 10,00 %/°C).
-Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 ?S/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
-Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika ? w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
-Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
-Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
-Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości).
-W zestawie czujnik konduktometryczny ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Szerokim zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia.


W funkcji pomiaru napięcia i redox

-Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
-Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego ? Vref.
-Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową.


Inne cechy
-Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
-Funkcja zegara z kalendarzem.
-Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
-Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
-Pamiętanie terminu kalibracji.
-Wyjście USB.
-Przyrząd spełnia wymogi GLP.
-Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi oraz programem zbierania danych na PC.


Przyrząd jest sprzedawany z czujnikami temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i przewodności - ECF-1 oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z ?łącznikiem pośrednim? chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa

Dane techniczne:
- Wymiary (mm) :L = 200; W = 180; H = 20/50
- Masa :550 g

Funkcja Przewodności:
- Zakres : 0- 1999,9 mS/cm, autorange
- dokładność (+/-1 cyfra): 0.1%; > 20 mS/cm: 0.25% *
- Kompens. temp.:-5- 70 oC
- zakres stałej K: 0.01 ¸ 19.999 cm-1
- współczynnik a: 0-10% /oC

Funkcja temperatury:
- Zakres ; -50.0-199.9oC
- dokładność: +/- 0.1oC **

Funkcja pH, mV:
- Zakres : -2.000-16.000 pH,+/-1999.9 mV
- dokładność:+/-0.002 pH;+/- 0.1 mV *


* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury.
W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd standardowego czujnika z rezystorem Pt-1000B ? 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ? 0,35 °C.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin