Sprzęt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Chłodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubościomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Kołyski Laboratoryjne
Komory Badań Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobójcze
Luksomierze
ŁaĄnie Wodne
Mętnościomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszadła Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki UltradĄwiękowe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Próżniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirówki Laboratoryjne
Wytrząsarki Laboratoryjne
Zamrażarki Laboratoryjne
Sprzęt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: PRZFUN-ETR-035
KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-505

KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-505


Opis:
- Słuzy do pomiaru stęzenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l,
przewodności, zasolenia, TDS, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
- Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany zasilaczem.
- Przyrząd posiada duzy, czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
- Ujednolicona obsługa w funkcji pomiaru tlenu i przewodności ułatwia pracę.

Funkcja pomiaru tlenu:
- pomiar ciśnienia atmosferycznego z automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu,
- automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do pomiaru tlenu i automatyczne przeliczenie wpływu na wynik pomiaru tlenu,
- czujnik tlenowy galwaniczny,
- prosta obsługa czujnika,
- kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa,
- automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.

Funkcja pomiaru przewodności:
- pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiary tak ultra czystych wód jak i solanek,
- 6 podzakresów przełączanych automatycznie,
- kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.01 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym,
- współpracuje z czujnikami konduktometrycznymi z platynowymi elektrodami,
- pamięć stałych K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy,
- szeroki zakres współczynnika a (0÷10% / °C) wybieranego w zalezności od badanej cieczy,
- mozliwość zmiany temperatury odniesienia,
- przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
- możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS.

Inne cechy
- Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
- Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
- Funkcja zegara z kalendarzem.
- Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
- Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
- Możliwość połączenia z PC przez USB.
- Przyrząd spełnia wymogi GLP.

DANE TECNICZNE:
- Wymiary (mm):L = 200; W = 180; H = 20/50


Funkcja Przewodność/ zasolenie:
- Zakres : 0- 1999.9 mS/cm, 0 - 200 g/l KCl, 0 - 250 g/l NaCl
- dokładność(+/-1 cyfra): +/-0.1%, > 20 mS: +/-0,25%
- Kompens. temp.:-5-70oC

Funkcja temperatury:
- Zakres ; -50.0-199.9oC
- dokładność przyrządu(+/-1 cyfra): +/- 0.1oC
(Całkowita dokładność jest sumą dokładnoąści przyrządu i samego czujnika)

Funkcja O2 mg/l:
- Zakres ; 0 -60
- dokładność(+/-1 cyfra): +/-0.1 mg/l
- kompens.temp: 0-40oC

Funkcja O2 %:
- Zakres: 0-600
- dokładność(+/-1 cyfra): +/-1%
- kompens.temp: 0-40oC

Wyposażenie standardowe:
- czujnik tlenowy COG-1
- czujnik konduktometryczny ECF-1
- czujnik temperatury CT2B-121
- kabel USB
- program zbierania danych


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin