Sprz阾 Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Ch硂dziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubo禼iomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Ko硑ski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriob骿cze
Luksomierze
ie Wodne
M阾no禼iomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszad砤 Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradi阫owe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Pr罂niowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wir體ki Laboratoryjne
Wytrz眘arki Laboratoryjne
Zamra縜rki Laboratoryjne
Sprz阾 Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: TABRTY-KTS-024
Taboret TB-OP

Taboret TB-OP


Opis:
Oferujemy taborety lekarskie do gabinet體 medycznych, przychodni, gabinet體 stomatologicznych i szpitalnych gabinet體 zabiegowych. Taboret TB-OP wyposa縪ny jest w podn罂ek, k蟪ka oraz w wygodne oparcie. Ten typ taboretu jest idealnym rozwi眤aniem dla os骲, kt髍ych praca wymaga d硊gotrwa砮j pozycji siedz眂ej. Siedzisko wykonane z poliuretanu w kolorze czarnym.

Wymiary:
- Min. wysoko舵 [mm]: 575
- Max. wysoko舵 [mm]: 825
- Min. wysoko舵 oparcia [mm]: 890
- Max. wysoko舵 oparcia [mm]: 1140
- ednica siedziska [mm]: 350
- ednica podstawy [mm]: 640

Towar wykonywany na zam體ienie nie podlega zwrotowi!

Pomimo do硂縠nia wszelkich stara nie mo縠my zagwarantowa, 縠 publikowane dane techniczne nie zawieraj b酬d體. Dlatego te, w razie w眛pliwo禼i prosimy o kontakt przed podj阠iem ostatecznej decyzji o zakupie. Producent zastrzega prawo do zmian niekt髍ych parametr體 technicznych.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin