Sprz阾 Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Bloki Grzewcze
Boksy Termostatyczne
Ch硂dziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Dejonizatory
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubo禼iomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Ko硑ski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriob骿cze
Liczniki Kolonii Bakterii
Luksomierze
znie Wodne
M阾no禼iomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszad砤 Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
M硑nki Laboratoryjne
Myjki Ultradzwi阫owe
Parawany
PH Metry
Piece muflowe
Pipety Automatyczne
P砤szcze Grzewcze
P硑ty Grzewcze
Pompy Perystaltyczne
Pompy Pr罂niowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wir體ki Laboratoryjne
Wiskozymetry
Wyparki
Wytrz眘arki Laboratoryjne
Zamra縜rki Laboratoryjne
Sprz阾 Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: TRMLAB-ETR-046
Phmetr CP-105s g硂wic GPX-105s do 禼iek體 past, krem體

Phmetr CP-105s  g硂wic GPX-105s do 禼iek體 past, krem體


Opis:
S硊縴 do pomiaru pH, mV, potencja硊 redox oraz temperatury. Kieszonkowy, prosty przyrz眃 o dobrych parametrach technicznych.

-Prosty przyrz眃 kieszonkowy o dobrych parametrach technicznych.
-Mierzy pH, potencja redox i temperatur.
-W zale縩o禼i od zastosowanej g硂wicy pomiar pH czystej wody, wody zanieczyszczonej lub potencja硊 redox.
-Wy秝ietlacz umo縧iwia obserwacj jednej wybranej funkcji.
-Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 sta硑ch punktach (4,00, 7,00, 9,00 pH).
-Automatyczne wykrywanie warto禼i pH buforu.
-Nie ma mo縧iwo禼i odczytania parametr體 elektrody pH.
-Nie ma mo縧iwo禼i pami阾ania wynik體 i po潮czenia z komputerem.

Cechy charakterystyczne:

-Wykorzystywany do prac w terenie.
-G硂wica dobierana wed硊g potrzeb.
-Mo縩a dobra g硂wice:
1. do czystych w骴 GP-105,
2. do 禼iek體, bezpo秗ednich pomiar體 w glebie, past i krem體 GPX-105s,
3. do pomiaru potencja硊 redox GR-105k.
-Przyrz眃 w pe硁i wodoszczelny - IP-67.
-Kalibracja pH w 1 do 3 punkt體.
-Automatyczne wykrywanie warto禼i buforu (4,00, 7,00, 9,00 pH.
-Automatyczna kompensacja temperatury.
-Zasilanie bateryjne (3 x LR44).
-D硊gotrwa砤 praca bez wymiany baterii (ok. 80 h pracy ci眊砮j).G硂wica GPX-105s posiada trwa潮 elektrod pH australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z ?潮cznikiem po秗ednim? chroni眂ym w砤禼iwy 潮cznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w 禼iekach, glebie i substancjach p蟪sta硑ch, w kt髍ych inne elektrody szybko trac sprawno舵. W zale縩o禼i od potrzeb dobierana jest odpowiednia tulejka elektrody. Pracuje wiele lat pod warunkiem systematycznej obs硊g

PARAMETRY:

Funkcja pH:
- zakres: 0 14.00 pH
- dok砤dno舵 (+/- 1 cyfra): +/-0.02 pH*
- kompensacja temperatury: -5 - 60 C

Funkcja Redox/mV:
- zakres: +/-1200 mV
- dok砤dno舵 (+/- 1 cyfra): +/- 1 mV

Funkcja temperatury:
- zakres: -5 - 60 C
- dok砤dno舵 (+/- 1 cyfra): 0.8 C z czujnikiem temperatury

- impedancja wej禼iowa: 10 do pot阦i 12 [Om]
- zasilanie: baterie 3xLR44
- wymiary : L=220, fi= 26,
- waga: 70g
*Dok砤dno舵 przyrz眃u. Ca砶owita dok砤dno舵 jest sum dok砤dno禼i przyrz眃u i samego czujnika.dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin