Sprzt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Chodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubociomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Koyski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobjcze
Luksomierze
anie Wodne
Mtnociomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszada Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradwikowe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Prniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirwki Laboratoryjne
Wytrzsarki Laboratoryjne
Zamraarki Laboratoryjne
Sprzt Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: WGILAB-RDW-510
Waga precyzyjna APP 6/35.R1

Waga precyzyjna APP 6/35.R1


Opis:
- System Auto-Cal jest narzdziem kontrolno-korygujcym, ktre pozwala na dokadne waenie niezalenie od zmian temperatury, usytuowania wagi czy zmieniajcych si warunkw otoczenia. Dziki niemu wagi serii R2 oferuj dokadno pomiarw w kadych warunkach.
- System monolityczny zapewnia wiksz precyzj i powtarzalno waenia dziki unifikacji elementw konstrukcyjnych wagi. Zastosowanie takiego rozwizania wpywa pozytywnie na jako pracy wagi.
- Szeroki zakres temperatury pracy to brak koniecznoci cigej kontroli i regulacji temperatury panujcej w pomieszczeniu, majcej wpyw na stabilno pracy wagi.
- Nowy poziom odpornoci komory waenia na podmuchy powietrza pozytywnie wpywa na dokadno pomiarw wagi. Ponadto zwikszona zostaa odporno na zalanie.
- Wymiana danych w ramach systemu odbywa si dwukierunkowo za pomoc szybkiego zcza USB. Nowe wagi pozwalaj importowa i eksportowa bazy danych wykorzystujc zewntrzne noniki Pendrive.
- Bezporedni dostp do funkcji i baz danych jest moliwy z poziomu przyciskw klawiatury.
Database - bezporedni dostp do baz danych
Function - bezporedni dostp do podstawowych funkcji
F1 do F4 - programowalne klawisze funkcyjne oraz klawisze nawigacyjne menu.

- Dziki zastosowaniu dwch portw USB (typ A i B) oraz technologii WiFi wymiana danych pomidzy urzdzeniami staa si jeszcze atwiejsza.
W nowych wagach serii R system informacji oparto o 5 baz danych, ktre umoliwiaj prac wielu uytkownikw z baz wielu towarw, a zbierane w bazie waenia mona poddawa dalszej analizie:

- uytkownikw (do 10 uytkownikw),
- towarw (do 1000 towarw),
- wae (do 1000 wae),
- tar (do 10 tar),
- pami ALIBI (do 100 000 wae)

- Nowy wywietlacz LCD z powikszonymi cyframi pozwala na czytelniejsz prezentacj wyniku waenia.
- W nowych wagach serii R wprowadzono moliwo implementacji dowolnych jzykw bazujcych na alfabecie aciskim.
- Zastosowanie piktogramw zwikszyo przejrzysto odczytu oraz umoliwia intuicyjny odczyt ustawie wagi. Nowe wagi serii R za pomoc piktogramw sygnalizuj uruchomiony mod pracy, poczenie z komputerem, poziom naadowania baterii, funkcje wagowe oraz serwisowe. Rozszerzono take ilo wywietlanych jednostek wagowych.
- Nowa linia informacyjna pozwala na wywietlanie dodatkowych komunikatw i informacji, np. nazwa towaru czy warto tary.
- Dostp do informacji majcych szczegln warto jest moliwy po zalogowaniu uytkownika. Zakres dostpu ustalany jest z poziomu administratora.
- Zastosowana pami ALIBI jest obszarem bezpieczestwa danych i pozwala na zapis do 100 tysicy rekordw wae. Daje to bezpieczestwo cigoci gromadzenia danych w dugim okresie czasu.
- Raporty z procesw oraz wae czstkowych mona przesya za pomoc interfejsu USB celem archiwizacji do urzdze zewntrznych. Mona rwnie w ten sposb sprawowa kontrol nad wykonywan prac.
Za pomoc interfejsu USB mona rwnie przywraca dane czy kopiowa ustawienia midzy wagami.
- W nowych wagach serii R raporty z wae zostay podzielone na 3 konfigurowalne sekcje, z ktrych kad mona dowolnie konfigurowa pod wzgldem zawartoci.
- Wagi serii R wsppracuj z drukarkami obsugujcymi standard PCL. Drukarki podczone s z wagami przez port USB.
- Wydruki wag serii R mog by wysyane bezporednio do programw Pomiar Win i RADKEY, co uatwi ich pniejsz analiz. Przesyanie pomiarw z wagi moe by realizowane poprzez interfejs WiFi lub USB,
w zalenoci od potrzeb.

Waga nielegalizowana !

Dane techniczne:
- Obcienie maksymalne: 6/35 kg
- Dokadno odczytu: 1/5 g
- Zakres tary: -35 kg
- Powtarzalno: 1/5 g
- Liniowo: ±1/5 g
- Wymiar szalki: 347259 mm
- Temperatura pracy: +15 - +40 C
- Czas waenia : ok. 3 sekund
- Zasilanie: 12 16 V DC / 250 mA (350 mA dla wag z WiFi)
- Kalibracja: zewntrzna (R1)
- Wywietlacz: LCD (z podwietleniem)
- Interfejs: 2RS 232, USB-A, USB-B, WiFi (opcja za dopat)

Wyposaenie dodatkowe (za dopat):
- Drukarka termiczna "Kafka"
- Drukarka termiczna "KyoLine"
- Drukarka igowa "Epson"
- Drukarka etykiet "Citizen"
- Odwanik kalibracyjny
- Wywietlacz LCD
- Klawiatura PC typu PS/2
- Przycisk nony dla funkcji "Tare" i "Print"
- Zasilacz akumulatorowy z adowark
- Wzorzec masy
- Program komputerowy "PW-WIN"
- Program komputerowy "RAD-KEY"
- Program komputerowy "REC-FS"
- Przewd RS 232 [waga - drukarka "Kafka"] : P0136
- Przewd RS 232 [waga - komputer] : P0108
- Przewd RS 232 [waga - drukarka "Citizen"] : P0151
- Przewd RS 232 [waga - drukarka "Epson"] : P0151


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzt Laboratoryjny - Regulamin