Sprz阾 Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Ch硂dziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubo禼iomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Ko硑ski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriob骿cze
Luksomierze
ie Wodne
M阾no禼iomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszad砤 Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradi阫owe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Pr罂niowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wir體ki Laboratoryjne
Wytrz眘arki Laboratoryjne
Zamra縜rki Laboratoryjne
Sprz阾 Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: WIRLAB-MPW-002
Mikrowir體ka laboratoryjna MPW-55

Mikrowir體ka laboratoryjna MPW-55


Opis:
Wir體ka Laboratoryjna MPW 55 jest mikrowir體k laboratoryjn. Jej konstrukcja zapewnia 砤two舵 obs硊gi, bezpieczna prac i szerokie zastosowanie w medycynie, biochemii i innych laboratoriach gdzie istnieje konieczno舵 rozdzia硊 ma砮j ilo禼i badanego preparatu na sk砤dniki o r罂nych g阺to禼iach pod wp硑wem si硑 od秗odkowej.

ZALETY:
• trwa硑, bezobs硊gowy silnik indukcyjny
• nowoczesny uk砤d programowania
• wy秝ietlacz LCD
• 9 program體
• regulacja RPM/RCF
• 3 charakterystyki rozp阣zania/hamowania
• 砤twa obs硊ga
• regulacja czasu wirowania
• tryb pracy ci眊砮j
• praca w trybie ''SHORT''
• ma砮 gabaryty

DANE TECHNICZNE:
• zasilanie: 100230V 50/60Hz
• moc pobierana: 95W
• max pojemno舵: 48ml
• zakres obrot體: 100 14500 rpm, co 100 RPM
• max przy秔ieszenie 15279 x g
• czas wirowania: 15s 99min 45s, lub praca ci眊砤, rozdzielczo舵 15sek.
• wymiary [HxWxD]: 180 x 220 x 270mm
• waga bez wyposa縠nia: 5kg

BEZPIECZE裇TWO:
• sygnalizacja niewywa縠nia
• blokada pokrywy
• awaryjne otwieranie pokrywy
• Produkt zgodny z mi阣zynarodowymi normami bezpiecze駍twa EN-61010-1 i EN-61010-2-020

WYPOSA疎NIE DOST蔖NE ZA DOPT:
Wirniki k眛owe:
• 121,5/2ml
• 241,5/2ml
• 180,5ml
Wirniki specjalne:
• 24 kapilary 50mm


Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametr體 technicznych w oferowanym sprz阠ie.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin