Sprz阾 Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Ch硂dziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubo禼iomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Ko硑ski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriob骿cze
Luksomierze
ie Wodne
M阾no禼iomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszad砤 Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradi阫owe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Pr罂niowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wir體ki Laboratoryjne
Wytrz眘arki Laboratoryjne
Zamra縜rki Laboratoryjne
Sprz阾 Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: WIRLAB-MPW-009
Wir體ka laboratoryjna MPW-223c

Wir體ka laboratoryjna MPW-223c


Opis:
Wir體ka Laboratoryjna MPW 223c to uniwersalna, sto硂wa wir體ka do test體 cytologicznych.

ZALETY:
• do test體 cytologicznych i/lub p硑tek titracyjnych
• bezobs硊gowy silnik indukcyjny
• intuicyjny uk砤d nastawiania parametr體 wirowania
• wy秝ietlacz LCD
• 砤twa obs硊ga
• regulacja czasu wirowania
• regulacja RPM
• praca w trybie ''SHORT''

DANE TECHNICZNE:
• zasilanie: 230V 50/60 Hz
• moc pobierana: 55W
• max pojemno舵: 4 pr骲ki cyto / 2 MTP*
• zakres obrot體: 300 2500 rpm
• max RCF: 750 x g
• czas wirowania: 199min
• wymiary[HxWxD]: 270 x 355 x 435mm
• ci昕ar: 10.5 kg

*p硑tki mikrotitracyjne

BEZPIECZE裇TWO:
• blokada pokrywy
• awaryjne otwieranie pokrywy
• Produkt zgodny z mi阣zynarodowymi normami bezpiecze駍twa EN-61010-1 i EN-61010-2-020

WYPOSA疎NIE DOST蔖NE ZA DOPT:
• wirnik cytologiczny 42,2ml CYTO
• wirnik horyzontalny titracyjny 21 MTP*


Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametr體 technicznych w oferowanym sprz阠ie.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin