Sprz阾 Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Ch硂dziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubo禼iomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Ko硑ski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriob骿cze
Luksomierze
ie Wodne
M阾no禼iomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszad砤 Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradi阫owe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Pr罂niowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wir體ki Laboratoryjne
Wytrz眘arki Laboratoryjne
Zamra縜rki Laboratoryjne
Sprz阾 Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: WIRLAB-MPW-020
Mikrowir體ka laboratoryjna MPW-56

Mikrowir體ka laboratoryjna MPW-56


Opis:
Wir體ka LaboratoryjnaMPW-56 jest mikrowir體k przeznaczon do diagnostyki in vitro (IVD). Jej konstrukcja zapewnia 砤two舵 obs硊gi, bezpieczn prac i szerokizakres zastosowania w laboratoriach analiz medycznych, weterynaryjnych, biochemicznych i innych. S硊縴 do rozdzia硊 mieszanin, zawiesin, p硑n體 ustrojowych na sk砤dniki o r罂nych g阺to禼iach pod wp硑wem dzia砤nia si硑 od秗odkowej. Wir體ka nie jest bioszczelna, dlatego te przy wirowaniu preparat體 wymagaj眂ych bioszczelno禼i nale縴 u縴wa zamkni阾ych prob體ek. W wir體ce nie wolno wirowa preparat體 縭眂ych, 砤twopalnych i wybuchowych.

ZALETY:
• Wir體ka zaprojektowana ze szczegolnym uwzgl阣nieniem potrzeb lekarzy • rodzinnych oraz weterynarzy
• bezobs硊gowy silnik indukcyjny
• intuicyjny uk砤d nastawiania parametr體 wirowania
• wy秝ietlacz LCD
• 9 program體
• regulacja RPM
• 1 charakterystyka rozp阣zania/hamowania
• 砤twa obs硊ga
• regulacja czasu wirowania
• ma砮 gabaryty

DANE TECHNICZNE:
• zasilanie: 230V 50/60 Hz
• moc pobierana: 70W
• max pojemno舵: 90ml
• zakres obrot體: 100 6000 rpm
• max RCF: 3340 x g
• czas wirowania: 15 sek. 60min, rozdzielczo舵 15sek.
• wymiary[HxWxD]: 180 x 220 x 270mm
• ci昕ar: 4kg

BEZPIECZE裇TWO:
• blokada pokrywy
• awaryjne otwieranie pokrywy
• Produkt zgodny z mi阣zynarodowymi normami bezpiecze駍twa
EN-61010-1 i EN-61010-2-020

WYPOSA疎NIE DOST蔖NE ZA DOPT:
Wirniki k眛owe:
• 6x15/10ml
• 6x10ml
• 8x15/10ml
• 12x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnian pokryw
• 24x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnian pokryw
• 18x0,5ml z hermetycznie uszczelnian pokryw
• (2x8,2x4)x0,2ml PCR z hermetycznie uszczelnian pokryw


Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametr體 technicznych w oferowanym sprz阠ie.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin