Sprz阾 Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Ch硂dziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubo禼iomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Ko硑ski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriob骿cze
Luksomierze
ie Wodne
M阾no禼iomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszad砤 Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradi阫owe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Pr罂niowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wir體ki Laboratoryjne
Wytrz眘arki Laboratoryjne
Zamra縜rki Laboratoryjne
Sprz阾 Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: WIRLAB-MPW-024
Wir體ka laboratoryjna MPW-352

Wir體ka laboratoryjna MPW-352


Opis:
Wir體ka Laboratoryjna MPW 352 jest sto硂w wir體k laboratoryjn przeznaczon do u縴tku og髄nego. Znajduje one zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, przemys硂wych i innych.

ZALETY:
• z wentylacj
• rozpocz阠ie pracy po osi眊ni阠iu ustawionego czasu
• efektywny system wentylacji
• bezobs硊gowy silnik indukcyjny
• nowoczesny uk砤d programowania
• du縴 wy秝ietlacz graficzny LCD
• 99 program體 u縴tkownika
• 10 charakterystyk rozp阣zania/hamowania
• programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozp阣zania/hamowania
• regulacja RPM/RCF
• manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczn korekt RCF)
• zliczanie efektywnego czasu wirowania
• regulacja czasu wirowania
• tryb pracy ci眊砮j HOLD
• tryb pracy kr髏kotrwa砮j ''SHORT''
• identyfikacja wirnika
• automatyczne otwieranie pokrywy
• doci眊anie pokrywy
• rejestrowanie parametr體 wirowania-komputer PC (RS-232) (opcja za dop砤t)
• zmiana j陑yka menu
• blokowanie wybranych funkcji menu
• ochrona has砮m
• pami赕 10 ostatnich cykli pracy;
• szeroka gama wirnik體 i dodatkowego wyposa縠nia


DANE TECHNICZNE:
• zasilanie: 230V 50/60Hz
• Maks. moc pobierana: 600 W
• Maks. pojemno舵: 1000 ml
• Obroty: 100 18000 rpm
• Maks. przy秔ieszenie: 30065 x g
• Czas wirowania: 0 99min 59s, lub praca ci眊砤
• wymiary[HxWxD]: 380 x 443 x 545mm
• Waga bez wyposa縠nia : 41.8kg

BEZPIECZE裇TWO:
• sygnalizacja niewywa縠nia
• blokada pokrywy
• awaryjne otwieranie pokrywy
• zabezpieczenie termiczne silnika
• Produkt zgodny z mi阣zynarodowymi normami bezpiecze駍twa EN-61010-1 i EN-61010-2-020

WYPOSA疎NIE DOST蔖NE ZA DOPT:
Wirniki k眛owe:
• 12x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 24x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 30x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 36x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 24x2ml (z filtrem) z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 36x0,5ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 6x8x0,2ml PCR z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 12x8x0,2ml PCR z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 12x10ml/75mm z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 12x10ml/100mm z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 10x15ml Falcon z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 6x30ml Nalgene z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 8x30ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 6x50ml Falcon z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 6x50ml Nalgene z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 4x85ml i 4x30ml Nalgene z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 6x85ml Nalgene
• 8x15/10ml
• 8x10ml
• 12x15/10ml
• 12x10ml
• 24x15/10ml
• 24x10ml
• 30x15/10ml
• 36x15/10ml + 10x2ml
• 36x10ml + 10x2ml
• 12x30/25ml
• 8x50ml Falcon
• 10x50ml Falcon
• 6x50ml Falcon
• 4x100ml
Wirniki b阞nowe
Wirniki horyzontalne:
• 4x200ml
• 8xbutelka BABCOCK(GERBER 5406)
• 4x250ml
• 4x40ml
Wirniki specjalne:
• Wirnik cytologiczny
• Wirnik titracyjny
• Wirnik hematokrytowy 24 kapilary 75mmProducent zastrzega sobie prawo do zmiany parametr體 technicznych w oferowanym sprz阠ie.
Czas uzyskania 勘danej temperatury oraz mo縧iwo舵 jej osi眊ni阠ia uzale縩iona jest od rodzaju wirnika, pr阣ko禼i wirowania, temperatury otoczenia.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin