Sprz阾 Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Ch硂dziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubo禼iomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Ko硑ski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriob骿cze
Luksomierze
ie Wodne
M阾no禼iomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszad砤 Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradi阫owe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Pr罂niowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wir體ki Laboratoryjne
Wytrz眘arki Laboratoryjne
Zamra縜rki Laboratoryjne
Sprz阾 Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: WIRLAB-MPW-027
Wir體ka laboratoryjna MPW-380

Wir體ka laboratoryjna MPW-380


Opis:
Wir體ka Laboratoryjna MPW 380 to uniwersalna, sto硂wa wir體ka laboratoryjna,wentylowana

Znajduj zastosowanie w laboratoriach medycznych i innych, kt髍e wymagaj wydajnego sprz阾u.

ZALETY:
• z wentylacj
• efektywny system wentylacji
• bezobs硊gowy silnik indukcyjny
• nowoczesny uk砤d programowania
• graficzny wy秝ietlacz LCD
• 99 program體
• 10 charakterystyk rozp阣zania/hamowania
• programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozp阣zania/hamowania
• regulacja RPM/RCF
• zliczanie efektywnego czasu wirowania
• regulacja czasu wirowania
• tryb pracy ci眊砮j
• praca w trybie ''SHORT''
• mo縧iwo舵 zmiany parametr體 podczas wirowania
• identyfikacja wirnika
• automatyczne otwieranie pokrywy
• rejestrowanie parametr體 wirowania- komputer PC (RS-232)
• wydruk parametr體 wirowania -drukarka ''KAWKA'' (opcja)
• zmiana j陑yka menu
• blokowanie wybranych funkcji menu
• szeroka gama wirnik體 i dodatkowego wyposa縠nia
• mo縧iwo舵 programowego ustawienia g阺to禼i dla pr骲ek >1,2g/cm3 (z automatycznym przeliczeniem pr阣ko禼i maksymalnej)
• mo縧iwo舵 manualnego ustawienia promienia wirowania (z automatycznym przeliczeniem RCF)

DANE TECHNICZNE:
• zasilanie: 230V-50/60Hz
• Maks. moc pobierana: 800W
• Maks. pojemno舵: 1,6l
• Obroty : 100 18000 rpm
• Maks. przy秔ieszenie: 31150 x g
• Czas wirowania: 5s 9h 59min, rozdzielczo舵 1sek. (do 9min 59sek.) oraz 1min. (od 10 minuty do 9h 59min)
• zakres regulacji temp: -20C +55癈 *
• wymiary [HxWxD]: 515 x 650 x 455mm
• Waga bez wyposa縠nia : 74kg

* Czas uzyskania 勘danej temperatury oraz mo縧iwo舵 jej osi眊ni阠ia uzale縩iona jest od rodzaju wirnika, pr阣ko禼i wirowania, temperatury otoczenia

BEZPIECZE裇TWO:
• sygnalizacja niewywa縠nia
• blokada pokrywy
• awaryjne otwieranie pokrywy
• zabezpieczenie termiczne silnika
• Produkt zgodny z mi阣zynarodowymi normami bezpiecze駍twa EN-61010-1 i EN-61010-2-020

WYPOSA疎NIE DOST蔖NE ZA DOPT:
Wirniki k眛owe:
• 30x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 36x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 48x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 60x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 12x8x0,2ml - PCR szeregowe z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 12x10ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 12x15 ml Falcon z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 8x30ml na butelki Nalgene z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 6x50ml na butelki Nalgene z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 8x50ml na butelki Nalgene z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 8x50ml Falcon z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 4x250ml z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 6x85ml na butelki Nalgene z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 36x2ml z filtrem z hermetycznie uszczelnion pokryw
• 12x50ml Falcon
• 36x15/10ml
• 48x15/10ml
Wirniki b阣nowe
Wirniki titracyjne
Wirniki horyzontalne:
• 4x250ml
• 4xASTM
• 4x400ml
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametr體 technicznych w oferowanym sprz阠ie.i EN-61010-2-020.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin