Sprz阾 Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Ch硂dziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubo禼iomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Ko硑ski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriob骿cze
Luksomierze
ie Wodne
M阾no禼iomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszad砤 Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradi阫owe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Pr罂niowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wir體ki Laboratoryjne
Wytrz眘arki Laboratoryjne
Zamra縜rki Laboratoryjne
Sprz阾 Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: WIRLAB-MPW-029
Wir體ka laboratoryjna MPW-351e

Wir體ka laboratoryjna MPW-351e


Opis:
Wir體ka Laboratoryjna MPW 351e jest sto硂w wir體k laboratoryjn przeznaczon do u縴tku og髄nego. Znajduje one zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, przemys硂wych i innych.

ZALETY:
• bezobs硊gowy silnik indukcyjny
• intuicyjny uk砤d nastawiania parametr體 wirowania
• wy秝ietlacz LCD
• regulacja RPM
• regulacja czasu wirowania
• tryb pracy ci眊砮j
• praca w trybie ''SHORT''
• efektywny system wentylacji
• szeroka gama wirnik體 i dodatkowego wyposa縠nia

DANE TECHNICZNE:
• zasilanie: 230V 50/60Hz
• Maks. moc pobierana: 320 W
• Maks. pojemno舵: 800 ml
• Obroty: 100 4500 rpm
• Maks. przy秔ieszenie: 3305 x g
• Czas wirowania: 0 99min
• wymiary[HxWxD]: 430 x 540 x 380mm
• Waga bez wyposa縠nia : 40,3kg

BEZPIECZE裇TWO:
• sygnalizacja niewywa縠nia
• blokada pokrywy
• awaryjne otwieranie pokrywy
• zabezpieczenie termiczne silnika
• Produkt zgodny z mi阣zynarodowymi normami bezpiecze駍twa EN-61010-1 i EN-61010-2-020

WYPOSA疎NIE DOST蔖NE ZA DOPT:
Wirniki k眛owe:
• 24x15/10ml
• 24x10ml
• 30x15/10ml
• 30x10ml
• 32x15/10ml
• 32x10ml
• 12x30/25ml
• 24x25/10ml
• 10x50ml na prob體ki 50ml Falcon
• 24x15/10ml + 8x2ml
• 24x10ml + 8x2ml
• 10x30/25ml
Wirnik horyzontalny 4x200ml
Wirnik titracyjny do p硑tek mikrotitracyjnych i blok體


Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametr體 technicznych w oferowanym sprz阠ie.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin