Sprz阾 Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Ch硂dziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubo禼iomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Ko硑ski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriob骿cze
Luksomierze
ie Wodne
M阾no禼iomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszad砤 Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradi阫owe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Pr罂niowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wir體ki Laboratoryjne
Wytrz眘arki Laboratoryjne
Zamra縜rki Laboratoryjne
Sprz阾 Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: WIRLAB-MPW-030
Wir體ka laboratoryjna MPW-260RH

Wir體ka laboratoryjna MPW-260RH


Opis:
Wir體ka Laboratoryjna MPW-260RH to uniwersalna, sto硂wa wir體ka laboratoryjna z ch硂dzeniem i grzaniem

Znajduje zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych, przemys硂wych i innych, gdzie istnieje konieczno舵 rozdzia硊 ma砮j ilo禼i badanego preparatu na sk砤dniki o r罂nych g阺to禼iach pod wp硑wem dzia砤nia si硑 od秗odkowej.

ZALETY:
• z ch硂dzeniem i grzaniem
• wst阷ne sch砤dzanie bez/z wirowaniem, sch砤dzanie po
wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury
• bezobs硊gowy silnik indukcyjny
• nowoczesny uk砤d programowania
• wy秝ietlacz LCD
• 99 program體
• 10 charakterystyk rozp阣zania/hamowania
• regulacja RPM/RCF
• zliczanie efektywnego czasu wirowania
• regulacja czasu wirowania
• tryb pracy ci眊砮j
• praca w trybie ''SHORT''
• identyfikacja wirnika
• automatyczne otwieranie pokrywy
• rejestrowanie parametr體 wirowania - komputer PC (RS-232) (opcja za dop砤t)
• wydruk parametr體 wirowania -drukarka ''KAWKA'' (opcja za dop砤t)
• szeroka gama wirnik體 i dodatkowego wyposa縠nia

DANE TECHNICZNE:
• zasilanie: 230V 50/60 Hz
• moc pobierana: 450 W
• max pojemno舵: 500ml
• zakres obrot體: 100 18000 rpm
• max RCF: 24088 x g
• czas wirowania: 0 99min 59s, lub praca ci眊砤, rozdzielczo舵 1sek.
• zakres temp: -20C +55癈*
• wymiary[HxWxD]: 320 x 365 x 495mm
• waga bez wyposa縠nia: 46.5kg

* Czas uzyskania 勘danej temperatury oraz mo縧iwo舵 jej osi眊ni阠ia uzale縩iona jest od rodzaju wirnika, pr阣ko禼i wirowania, temperatury otoczenia

BEZPIECZE裇TWO:
• sygnalizacja niewywa縠nia
• blokada pokrywy
• awaryjne otwieranie pokrywy
• Produkt zgodny z mi阣zynarodowymi normami bezpiecze駍twa EN-61010-1 i EN-61010-2-020

WYPOSA疎NIE DOST蔖NE ZA DOPT:
Wirniki k眛owe:
• 12x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnian pokryw
• 24x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnian pokryw
• 36x2/1,5ml z hermetycznie uszczelnian pokryw
• 18x2,0ml z filtrem,z hermetycznie uszczelnian pokryw
• 4x8x0,2ml PCR,z hermetycznie uszczelnian pokryw
• 12x5ml z hermetycznie uszczelnian pokryw
• 10x10ml/75mm z hermetycznie uszczelnian pokryw
• 8x15/10ml
• 8x10ml
• 10x15/10ml
• 10x10ml
• 12x15/10ml
• 12x10ml
• 24x15/10ml + 8x2ml
• 24x10ml + 8x2ml
• 4x30/25ml
• 12x30/25ml
• 6x50ml Falcon
• 8x50ml na prob體ki (秗.30x99mm) 50ml Falcon
• 10x50ml Falcon
• 4x100ml
Wirnik b阞nowy z hermetycznie uszczelnian pokryw
Wirniki horyzontalne:
• 8x15/10ml
• 8x10ml
• 4x70ml
Wirniki specjalne:
• Wirnik titracyjny
• Wirnik hematokrytowy 24 kapilary 75mm


Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametr體 technicznych w oferowanym sprz阠ie.


dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin