Sprz阾 Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Ch硂dziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubo禼iomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Ko硑ski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriob骿cze
Luksomierze
ie Wodne
M阾no禼iomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszad砤 Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradi阫owe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Pr罂niowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wir體ki Laboratoryjne
Wytrz眘arki Laboratoryjne
Zamra縜rki Laboratoryjne
Sprz阾 Laboratoryjny

 OFERTA

IDentyfikator: WTKLAB-JEC-005
Wytrz眘arka laboratoryjna WL-972 (st蟪 na p硑tki (z rantem))

Wytrz眘arka laboratoryjna WL-972 (st蟪 na p硑tki (z rantem))


Opis:
Urz眃zenie przeznaczone jest do mieszania materia硊 biologicznego lub chemicznego znajduj眂ego si w kolbach, zlewkach, kuwetach i prob體kach oraz na p硑tkach i szkie砶ach, stosowane przy badaniach WR, testach lateksowych, hodowlach bakterii, dro縟縴, reakcjach immunologicznych i biochemicznych i innych procesach wymagaj眂ych ci眊砮go mieszania. Wytrz眘arka przeznaczona jest do pracy ci眊砮j w temperaturach otoczenia od 4癈 do 40癈. Uk砤d sterowania zapewnia bezstopniow regulacj cz阺totliwo禼i mieszania, kt髍a mo縠 by zmieniana w czasie pracy urz眃zenia. St蟪 wykonuje ruch orbitalny. Blat pokryty jest antypo秎izgow, ryflowan gum, kt髍a uniemo縧iwia przesuwanie si naczy.

DANE TECHNICZNE:
- zasilanie: 230V, 50 Hz
- pob髍 mocy: 30 VA
- ruch sto硊: horyzontalny, orbitalny
- p硑nna regulacja cz阺totliwo禼i: 30-300 cykli/min.
- zakres nastawy czasu: 0-15 min oraz "praca ci眊砤"
- dopuszczalne obci笨enie sto硊: 1,5 kg
- wymiary sto硊: 410x280 mm
- temperatura otoczenia: 4-40 stopni C
- wymiary gabarytowe: 410x280x310 mm
- masa: 6,5 kg

Wyposa縠nie podstawowe:
- St蟪 p砤ski z rantem (WL-972/P)

Wyposa縠nie dodatkowe:
- Stojak uniwersalny na prob體ki i kolbki o 秗ednicy powy縠j 16 mm. W stojaku mo縩a umie禼i prob體ki o r罂nych d硊go禼iach, pod r罂nymi k眛ami. Na stole wytrz眘arki mo縩a zamocowa 1 stojak.dodaj do
zapytania ofertowego
Copyright C 2005-2011 Sprzet Laboratoryjny - Regulamin