Sprzt Laboratoryjny

aparatura laboratoryjna
Autoklawy Laboratoryjne
Boksy Termostatyczne
Chodziarki Laboratoryjne
Cieplarki Laboratoryjne
Demineralizatory
Destylarki
Eksykatory
Fotometry
Grubociomierze
Higrometry
Homogenizatory
Inkubatory Laboratoryjne
Jonometry
Koyski Laboratoryjne
Komory Bada Cieplnych
Komory Klimatyczne
Konduktometry
Lampy Bakteriobjcze
Luksomierze
anie Wodne
Mtnociomierze
Mierniki Promieniowania
Mieszada Laboratoryjne
Mikroskopy Laboratoryjne
Mineralizatory
Myjki Ultradwikowe
Parawany
PH Metry
Pipety Automatyczne
Pompy Perystaltyczne
Pompy Prniowe
Sterylizatory
Suszarki Laboratoryjne
Szafy Termostatyczne
Taborety Laboratoryjne
Termometry Laboratoryjne
Termoreaktory
Tlenomierze
Wagi Analityczne
Wagi Laboratoryjne
Wagi Precyzyjne
Wagi Techniczne
Wagosuszarki
Wirwki Laboratoryjne
Wytrzsarki Laboratoryjne
Zamraarki Laboratoryjne
Sprzt Laboratoryjny

 REGULAMIN
Definicje i informacje ogólne
 1. Internetowy serwis "sprzet-laboratoryjny.pl", działający pod adresem:
  www.sprzet-laboratoryjny.pl
  prowadzony jest przez Sprzedawcę:

  ADVERTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi 90-755, al. 1 Maja 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000408684, NIP: 727-278-60-01, Regon: 101366243


 2. z którym kontaktować można się pod poniższymi danymi kontaktowymi:

  tel.(42) 633-81-61
  tel.(42) 633-81-62
  fax (42) 633-81-63
  tel.kom. 604-09-59-34
  e-mail:adverti@adverti.pl

 3. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

 4. Informacje zawarte na stronach serwisu nie są ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego. Ceny są cenami orientacyjnymi i należy je potwierdzać w momencie składania zamówienia.

 5. Ceny podane przy każdym produkcie są obowiązujące do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 6. Ceny wszystkich widocznych na stronach serwisu internetowego towarów są cenami brutto (zawierą podatek VAT)

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany opisów i cen towarów prezentowanych na stronach serwisu internetowego, zamieszczania informacji o nowych produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych.

 8. Wszystkie produkty dostępne w naszej ofercie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Adverti Sp. z o.o.Sp.K. dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

 10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary przedstawiane na stronie internetowej zgadzały się z aktualnymi stanami magazynowymi. Na wypadek niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, sprzedawca szybko powiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną. Część towarów z uwagi na fakt, iż są wykonywane na zamówienie pod konkretne wymogi klienta lub wymagają sprowadzenie z zagranicy, nie są dostępne na magazynie.

 11. Kupujący składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin, który jest dostępny na wyświetlanej stronie www jak również w formie pisemnej w siedzibie firmy Sprzedającego.

 12. Czas dostawy produktów jest zależmy od zamówionego asortymentu. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Informacje o orientacyjnym czasie realizacji zamówienia można uzyskać u naszych konsultantów. Z uwagi na fakt, iż cześć produktów jest wykonywanych na zamówienie lub sprowadzanych z zagranicy pod konkretne zamówienie klienta, termin realizacji może ulec wydłużeniu. Maksymalny czas realizacji nie powinien przekroczyć 60 dni.

 13. Gwarancja standardowa dla Konsumentów wynosi 24 miesiące natomiast dla pozostałych odbiorców 12 miesięcy.

 14. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres reklamacje@adverti.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po otrzymaniu zgłoszenia.

 16. Czas rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę z tytułu rękojmi wynosi 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 17. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu podmiotu wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia.

 18. W przypadku realizacji wniosków NFZ klient jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa w siedzibie Sprzedającego(zgodnie z wymogami NFZ).

 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 20. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 15.12.2014

 21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

 

Składanie zamówienia
 1. Zamówienia są przyjmowane faxem pod numerem (42) 633-81-63, listownie, bądĽ na dane przedstawione w dziale "Kontakt".

 2. Po złożeniu zamówienia, klient jest zobowiązany potwierdzić zamówienie telefonicznie pod numerem (42) 633-81-61.

 3. Z uwagi na różnorodność towarów, towary wykonywane na zamówienie, chęc optymalizacji przesyłki w celu obniżenia kosztów wysyłki i inne czynniki, nie jest możliwe prezentowanie kosztów transportu na naszej stronie www. W momencie potwierdzania zamówienia klient zostanie poinformowany w formie emailowej o całkowitych kosztach zamówienia wraz z kosztami transportu, jak również o terminie realizacji zamówienia.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
  - przesłanie poprawnego zamówienia
  - przedpłata w wysokości 100% całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami transportu
  - dostępność zamawianych towarów

 5. Zamówienia można składać przez całą dobę pocztą email na adres adverti@adverti.pl. 

 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę .

 

 

Realizacja zamówienia
 1. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku.

 2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Koszty przesyłki ponosi Klient zgodnie z obowiązującym w dniu nadania przesyłki cennikiem.

 4. W MOMENCIE ODBIERANIA SPRZĘTU OD KURIERA PROSIMY UWAŻNIE SPRAWDZIĆ CZY NIE ZOSTAŁ ON USZKODZONY W TRAKCIE TRANSPORTU, A JESLI TAK SIĘ STAŁO PROSIMY O SPISANIE ODPOWIEDNIEGO PROTOKOŁU Z KURIEREM (W MOMENCIE ODBIERANIA PRZESYŁKI).

 

 

Konsumenci - osoby fizyczne
 1. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z pózn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny - informacja nie dotyczy:
  - towarów wykonywanych na zamówienie w których klient specyfikuje pewne cechy produktu(wybór kolorów produktu, wymiarów produktu, opcji dodatkowych montowanych na specjalne życzenie klienta itp.)
  - towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb
  - towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia
  - towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądz nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu całkowitych kosztów zamówienia.

 3. Wszelkie transakcje z konsumentami (osobami fizycznymi) są realizowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny: kliknij aby zobaczyć treść ustawy

 4. Przed odesłaniem towaru prosimy o wcześniejsze zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy oraz ustalenia miejsca odsyłki towaru. Dane do kontaktu znajdują się w dziale "Kontakt".

 5. Prawo odstąpienia od umowy

 6. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 7. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoznik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ADVERTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi 90-755, al. 1 Maja 87, tel.(42) 633-81-61, tel.(42) 633-81-62, fax (42) 633-81-63, tel.kom. 604-09-59-34,e-mail:reklamacje@adverti.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru Formularza Odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe:

  - Formularz odstąpienia w formacie PDF
  - Formularz odstąpienia w formacie DOC - WORD
  - Formularz odstąpienia w formacie SXW - OPEN OFFICE

  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). W przypadku problemów z pobraniem lub otwarciem formularza prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 10. Skutki odstąpienia od umowy
 11. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraznie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 12. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 13. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą koszt zwrotu może wynieść maksymalnie do 1000 PLN za jeden produkt. Dokładny koszt zwrotu można otrzymać po uprzednim przesłaniu zapytania na adres reklamacje@adverti.pl podając produkty które chcą Państwo zwrócić.

 14. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 15. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Adverti sp. z o.o.sp.k. będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, na podstronie „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

Reklamacje
 1. Reklamacje powinny być składane na adres poczty elektronicznej reklamacje@adverti.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu

 2. Przed odesłaniem produktu do naprawy, prosimy o kontakt z naszą firmą celem potwierdzenia adresu punktu serwisowego oraz procedury reklamacyjnej.

 3. W celu usprawnienia realizacji naprawy do przesyłki należy dołączyć pismo z dokładnym opisem usterki oraz Państwa dane kontaktowe.

 4. Rozbieżności pomiędzy wyglądem produktu prezentowanego na stronie www a wyglądem towaru dostarczonego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia, nie mogą stanowić podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) produkt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

 


W TROSCE O KLIENTA
Jeśli masz uwagi odnośnie realizacji zamówienia lub sposobu obsługi naszych handlowców, prosimy o przesłanie informacji na adres: reklamacje@adverti.pl
Informacja zostanie przekazana bezpośrednio do Kierownika Działu Handlowego.

 

Ochrona danych osobowych Klientów
 1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetważanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia oraz do przesyłania informacji marketingowych przez Sprzedawcę.

 2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie składania zamówień w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".

 3. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany oraz całkowite usunięcie z bazy.

 4. Zasady Polityki Prywatności dostępne w zakładce "Polityka Prywatności"
Copyright C 2005-2011 Sprzt Laboratoryjny - Regulamin